.

The Heritage Hotel

18 West 25th Street - 纽约

服务

 • 概况 概况
  • 停车
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 安全
  • Cash dispenser
  • 办理私人登记入住/退房手续
  • 新闻
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务
  • 熨裤机
  • 泳衣店
 • 健康 健康
  • 健身房
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 自动售货机(饮品)
 • 交通 交通
  • 我想签订迁移服务
 • 商务设施 商务设施
  • 商务中心